Сілтемелер қажет Президентіміз Қ.Ж.Тоқаевтың «Егемен Қазақстан» газетінде шыққан мақаласынан үзінділер. Отрывки из статьи Президента К.Ж.Токаева, вышедшего на страницах газеты «Егемен Қазақстан»