5 марта 2024 года мобильная группа, созданная при управлении образования, провела разъяснительную работу для педагогов организаций ТиППО Павлодарской области по проекту «Правила и условия проведения аттестации педагогов». В ходе встречи были рассмотрены основные факторы непрерывного профессионального развития педагога, система объективного оценивания деятельности педагога через достижения обучающихся, стимулирование самообразования и карьерного роста, а также социальная справедливость и академическая честность. Педагогам была разъяснена основная философия аттестации, особенности переходного периода, критерии оценивания педагога организации ТиППО, а также ознакомили с проектом электронной Платформы «Ұстаз». 2024 жылдың 5 наурызында білім беру басқармасының жанынан құрылған мобильді топ Павлодар облысының ТжКБ педагогтеріне «Педагогтерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары» жобасы бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Кездесу барысында педагогтің үздіксіз кәсіби даму факторы, білім алушылардың жетістіктері арқылы объективті бағалау жүйесі, өздігінен білім алу және мансаптық өсуді ынталандыру, сондай-ақ әлеуметтік әділеттілік пен академиялық адалдық мәселелері талқыланды. Педагогтерге аттестаттаудың негізгі философиясы, өтпелі кезеңнің ерекшеліктері, ТжКБ педагогін бағалау критерийлері түсіндірілді, сондай-ақ «Ұстаз» электрондық платформа жобасы таныстырылды.